Spol & Industriservice AB

OM OSS

Brinks Gurka är ett helägt familjeföretag beläget på gården Brink i Kimstad, Östergötland. Gården har gamla anor och har varit både tingsplats och gästgivargård. Den nuvarande huvudbyggnaden fick sin prägel under 1800-talet. Familjen Larsson kom till gården 1910 genom att Johan August Larsson och Johanna Sofia Persdotter arrenderade gården av Svenska Riddarehuset.

Historien om Brinks Gurka började i slutet av 1940-talet. På gården bedrevs traditionellt lantbruk av Axel och hans fru Greta Larsson. Familjen Larsson växte och gården kunde till slut inte bära alla. Deras sönder Kurt och Lennart Larsson började då som komplement till lantbruket att odla gurka som de levererade till konserveringsindustrin i Norrköping. Hemma saltade mor Greta in gurkor från odlingen efter eget recept som bröderna åt med förtjusning. Detta recept visade sig vara vägen till framgång. Bröderna åkte in till torget i Norrköping och provsålde. Året var 1947 och varumärket Brinks Gurka var fött. Försäljning gick bra och med tiden växte torghandeln och kundkretsen ökade till ortens affärer. De företagsamma bröderna började även snickra och sälja bänkfönster. Under några av dessa bänkfönster började bröderna att odla den lilla vita delikatessgurkan. Gurkorna saltades in direkt efter skörd och färska saltgurkorna levererades sedan snabbt ut till kunderna på orten för bästa kvalitet.