setBasedir( "templates" ); $tmpl->readTemplatesFromFile( "meny.tmpl.html" ); $tmpl->readTemplatesFromFile( "home.tmpl.html" ); $aktive="aktive"; $current="current"; $ref1="
  • Home
  • "; $ref2="
  • Brinks Gurkor, nu och då
  • "; $ref3="
  • Vit Gurka - en östgöta primör
  • "; $ref4="
  • Produktion
  • "; $tmpl->addVar("meny", "REF1", $ref1); $tmpl->addVar("meny", "REF2", $ref2); $tmpl->addVar("meny", "REF3", $ref3); $tmpl->addVar("meny", "REF4", $ref4); $tmpl->addVar("meny", "AKTIVE1", "$aktive"); $tmpl->addVar("meny", "CURRENT1", "$current"); $tmpl->displayParsedTemplate("meny"); $rubrik="Välkommen till Brinks Gurka"; $tmpl->addVar("home", "RUBRIK", $rubrik); $filnamn= "admin/textfiler/presentation.txt"; $fp = fopen ($filnamn, "r"); $text = fread($fp, filesize($filnamn)); fclose($fp); $filnamn3= "admin/textfiler/bild.txt"; $fp3 = fopen ($filnamn3, "r"); $bild = fread($fp3, filesize($filnamn3)); fclose($fp3); $tmpl->addVar("vkolumnLista", "VRUBRIK",$vrubrik); $tmpl->addVar("vkolumnLista", "VTEXT",$vtext); $tmpl->addVar("vkolumnLista", "VBILD", $vbild); $tmpl->parseTemplate("vkolumnLista","a"); $tmpl->addVar("hkolumnLista", "HRUBRIK",$hrubrik); $tmpl->addVar("hkolumnLista", "HTEXT",$htext); $tmpl->addVar("hkolumnLista", "HBILD", $hbild); $tmpl->parseTemplate("hkolumnLista","a"); $tmpl->addVar("home", "TEXT", $text); $tmpl->addVar("home", "BILD", "addVar("home", "NYHET", $text2); $tmpl->displayParsedTemplate("home"); ?>